Obvodové kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín

Úspešní recitátori zo školského kola  Laura  Dobrotková, Kristián Žembera, Agátka Dašková,Dominika  Bezáková, Simenon Benkoa David Tatara sa so svojimi ukážkami predstavili v obvodovom kole, ktoré sa konalo 21. marca  2017 v Tríbečskom osvetovom stredisku.

O tom, že našu školu skvelo reprezentovali, svedčí aj ich umiestnenie:

I. kat.     Laura Dobrotková     4.A           1. m     - postup do okresného kola

II. kat.    AgátkaDašková        5.A            2. m    - postup do okresného kola                             
               Simeon Benko
           5.C            2. m    - postup do okresného kola             
               Dominika Bezáková    6.A            3. m

III.kat.    David Tatara                8.B            2.m 

Všetkým  blahoželáme, ďakujeme za  vzornú reprezentáciu školy a postupujúcim recitátorom  držíme palce v okresnom kole, ktoré sa uskutoční 12. apríla 2017.