Imatrikulácia prváčikov

Ak sa chce prvák stať naozajstným žiakom školy, musia ho medzi seba prijať starší spolužiaci. Aj naši prváčikovia chceli patriť do cechu žiackeho, preto museli 6. decembra ostatným ukázať, čo všetko sa v škole naučili a splniť tri neľahké úlohy.
Na všetko pozorným okom dozerali ich pani učiteľky. A že sa im to naozaj podarilo dokazuje to, že všetci si z rúk pani riaditeľky prevzali Pasovací dekrét. Na záver všetkých žiakov čakalo prekvapenie. Zavítal medzi nich Mikuláš a obdaroval ich sladkosťami.                                                  
Všetkým prvákom želáme veľa úspechov a krásnych zážitkov zo školských lavíc.