119. narodeniny ZŠ J. Hollého

Dňa 19.10 sme oslávili 119. narodeniny Základnej školy Hollého. Oslávili sme ju benefičnou akciou „Daj veciam druhú šancu“, ktorá sa konala v telocvični našej školy. V rámci výmenného trhu sme si pripomenuli nielen históriu našej školy, ale aj Topoľčian. 
Živé sochy nám vysvetlili pôvod pomenovania „Žochári“. Mladší žiaci si s pani učiteľkami, rodičmi a starými rodičmi zorganizovali tvorivé dielne a starší žiaci absolvovali prednášky s pani psychologičkami, ktorými cieľom bolo, aby sme sa o staré veci starali, pretože aj tie majú vo svojej starobe vysokú hodnotu a môžu byť pre spoločnosť užitočné, tak ako naša škola. 

Uctili sme si pamiatku prvého riaditeľa pána Václava Stryhala položením venca na jeho hrob, ktorý sa nachádza na starom cintoríne v Topoľčanoch. 
Odovzdali sme nemalú čiastku peňazí z krúžku Delfínik OZ Topoľčianske packy. 119 rokov uplynulo ako voda a už teraz sa tešíme na okrúhle výročie našej školy, na budúci rok.