2% z dane

Vážení rodičia a priatelia školy!

Opäť sa na Vás obraciame s prosbou poukázať 2% z už uhradenej ročnej dane z príjmu za predchádzajúci rok
nášmu Rodičovskému združeniu pri Základnej škole, J. Hollého 696/3, v Topoľčanoch.
Váš príspevok bude použitý na skvalitnenie výchovno - vzdelávacieho procesu, materiálno - technické vybavenie, zveľadenie priestorov školy a mimoškolskú činnosť.

Základné údaje:
IČO: 17319617/1330
Názov: SRRZ – RZ pri Základnej škole 
Sídlo: 955 01 Topoľčany, Hollého 696/3

V prípade potreby si ďalšie tlačivá môžete stiahnuť na stránke rozhodni.sk.

Rada rodičov pri Základnej škole, J. Hollého 696/3, Topoľčany Vám ďakuje za rozhodnutie finančne podporiť a zlepšiť vzdelávaciu činnosť žiakov, za solidaritu ktorú prejavujete predovšetkým žiakom našej základnej školy.

S úctou, Rodičovské združenie pri Základnej škole, J. Hollého 696/3, Topoľčany.