Ani počas online vyučovania nestrácame kontakt so svojimi žiakmi


Počas online vyučovania sa triedni učitelia stretávajú raz za týždeň na triednických hodinách. Aj tejto
hodine sa fantázie medze nekladú. Naši žiaci uvítali triednickú hodinu s nadšením, o čom tvrdia aj
priložené projekty, ktoré vznikli cez online triednickú hodinu.