Apríl – mesiac zasvätený lesom

Stromy pre nás vyrábajú životodarný kyslík a zo vzduchu odčerpávajú nebezpečný oxid uhličitý. Lesy sú našimi pľúcami a rezervoármi pitnej vody. Sú s našimi životmi spojené odjakživa. Drevom sa kúrilo, stavali sa z neho obydlia a vyrábali mnohé nástroje. Odborníci dokonca ani dnes nevedia presne popísať všetky dôležité funkcie lesov a ich pôsobenie na civilizáciu. Jedno je ale isté – oplatí sa ich chrániť a starať sa o nich. Mesiac apríl je venovaný lesom, aby upozornil na ich nenahraditeľný význam pre človeka.

Lesy na Slovensku pokrývajú štyridsať percent územia, čo je približne dva milióny hektárov. Zaujímavosťou je, že naše lesy sú, na rozdiel od lesov susedných štátov, veľmi pestré. Na relatívne malej ploche je veľa typov drevín, od nížinných po vysokohorské lesy, dokonca sa zachovala značná časť pôvodných druhov. Slovenské lesy majú predovšetkým pôdoochrannú a vodohospodársku funkciu, ktorá je dôležitá nielen pre nás, ale aj pre okolité štáty.
Najviac sa drevo vyrubovalo v 13. – 16. storočí, kvôli kolonizačným pohybom obyvateľstva. V 18. storočí ho nasledovala Mária Terézia a Lesný poriadok pre Uhorsko, ktorý bol významným medzníkom. Ťažba stromov nebola len redukovaná, ale začalo sa aj s aktívnou výsadbou stromov. Od toho obdobia lesnatosť na našom území narastala.

Na to, aby vyrástol nový les, treba čakať približne sto rokov. Za sto rokov v lese pracuje nespočetné množstvo lesníkov a ochranárov, ktorí dohliadajú na správny rast stromov. O les by sme sa mali starať aj my, bežní turisti, minimálne tak, že ho nebudeme znečisťovať. Veď jeden strom predsa dáva kyslík až štyrom ľuďom.