Buď aktívny ...... BeActive

Základná škola J. Hollého v Topoľčanoch sa zapojila do 8. ročníka Európskeho týždňa športu pod názvom BeActive.
Európsky týždeň športu je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a pohybovej aktivity v celej Európe. Projekt má nabádať k pohybu a zdravému životnému štýlu nielen v daný deň akcie, ale celoročne.
Akcia bola zorganizovaná v spolupráci s pohybovým štúdiom MyFit club Topoľčany. Ráno nás zahriali lúče slnka a potom už samotné športové lekcie. Žiaci si mohli vyskúšať tréningy dospelých s použitím rôzneho náčinia ako napr. TRX, Bosu, činky, stepy formou funkčného tréningu. Nezabudli sme ani na deti, ktoré majú určitú zdravotnú prekážku. Pre tie bola pripravená hodina Pilátes a SM Systém. Zo športového podujatia sa tešili veľkí aj malí.
V rámci tréningov boli pripravené aj relaxačné techniky ako Muzikoterapia, Aroma a Colorterapia. Okrem pohybu je dôležité dodržiavať aj zdravú stravu. O to sa postarala nutričná poradkyňa Ing. Janka Pastrnáková, ktorá zaujala nielen odborným výkladom, ale aj radami k predchádzaniu civilizačných chorôb.
V tzv. Fitbare si mohli všetci zúčastnení doplniť tekutiny a zasúťažiť o zdravé maškrty.
Športové dopoludnie ubehlo veľmi rýchlo a na tvárach detí bol vidieť úsmev a dobrá nálada. Endorfín – hormón šťastia bol vyplavený.