Celoslovenské hlasovanie o najlepšiu pracú Ochranárik čtv 112 a CO na FACEBOOKU