ĎAKUJEME!

Naši žiaci opäť dokázali, že sa vedia spojiť pre dobrú vec. Týždenná zbierka pre OZ Topolčianske packy – zvierací útulok mala veľký úspech. Do 4.10, ktorý je oslavovaný od roku 1931 ako Svetový deň zvierat, žiaci mohli nosiť rôzne maškrty, granule, deky, konzervy a dobroty pre zvieratká. Veľké ďakujeme patrí všetkým žiakom, rodičom, Mgr. Halmovej, ktorá nám ilustrovala plagát, žiačkam 5.A a 9.B triedy a všetkým, ktorí akokoľvek prispeli, aby sa zvieratá mali o čosi lepšie. Lebo keď ich miluješ...

PaedDr. Tatiana Selecká