Deň finančnej gramotnosti

24.6 sa na Základnej škole J. Hollého uskutočnil workshop „Deň finančnej gramotnosti“. 
V rámci workshopu sa deti naučili nielen ako správne hospodáriť s peniazmi, ale aj že netreba zabúdať na takú časť finančnej gramotnosti, ako je poistenie akéhokoľvek druhu. 
Všetky úlohy boli zorganizované hravou formou. Sponzorsky nás podporila spoločnosť Topec Topoľčany, Incuple – pražená slovenská káva, Raiffeisenbank, Zvolenská mliekáreň, spoločnosť Villo – pracovné odevy, Generali poisťovňa a Slovenská pošta. 
Počas celého dňa sa súťažilo a úspešní žiaci boli patrične odmenení. V rámci workshopu v divadelnej sále prebiehala prednáška s pánom veľvyslancom z Japonska, ako inak, na tému „Financie“. 
Deti si tento deň veľmi užili. Svoje emócie mohli vyjadriť aj v regionálnom rádiu Rádio Topoľčany.