Deň vody 2023

Dňa 22.3.2023 v rámci Dňa vody jednotlivé triedy uskutočnili súťaživé hry, tvorivé hry s odpadovým materiálom a pripomenuli si dôležitosť každodennej potreby tento vzácnej tekutiny.