Detská osobnosť mesta Topoľčany 2020


Napriek súčasnej pandemickej situácii si žiaci druhého stupňa zodpovedne plnia nielen školské, ale aj mimoškolské aktivity. Zapájajú sa do súťaží, olympiád a tým reprezentujú nielen našu školu, ale aj mesto Topoľčany. Dňa 15. 3. 2021 nás prišli navštíviť  p. primátorka Alexandra Gieciová a vedúca odboru školstva, kultúry a práce s mládežou Vladimíra Matušíková a odovzdali najúspešnejším žiakom školy ocenenie ,,Detská osobnosť mesta Topoľčany 2020 „

1. kategória: Prírodné vedy a technika
Najlepší technik: Adam Kostra 7. B

2. kategória: Humanitné vedy
Najlepší dejepisár: Juraj Kmeť 9. C
Najlepší geograf: Ema Vlnková 6. A
Najlepší olympionik v slovenskom jazyku a literatúre: Dominika Bezáková
Najlepší olympionik v anglickom jazyku: Emma Belicová 7. B

3. kategória: Šport
Daniela Gregušová 9. C

Všetkým oceneným srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu.