Európsky deň jazykov

26. september je venovaný oslave Európskeho dňa jazykov. Hlavným cieľom je upozorniť
verejnosť na dôležitosť štúdia jazykov, zvyšovanie mnohojazyčnosti a medzikultúrneho
porozumenia, podpora jazykovej a kultúrnej rozmanitosti Európy a v neposlednom rade
podpora celoživotného jazykového vzdelávania v školách i mimo nich.
Naša škola sa zapojila
a podporila túto užasnú myšlienku.
So žiakmi 7. a 9. ročníka sme sa rozprávali o rôznych spôsoboch učenia sa cudzieho jazyka,
o tom, že každý z nás má iný štýl učenia. Kládli sme si otázku: Ako sa učíš angličtinu ty?
Prekvapilo nás koľko rôznych spôsobov existuje a nie všetko znie ako učenie. Niekedy to
môže byť hra, zaujímavý film či príjemný rozhovor alebo aj pesnička, ktorú radi počúvame.
So siedmakmi sme si v kuchynke upiekli Apple Crumble podľa receptu z učebnice.
Počas varenia sme sa rozprávali nielen o dôležitosti učenia sa anglického jazyka, ale cudzích
jazykov vo všeobecnosti, o tom ako znalosť cudzích jazykov uľahčuje život pri cestovaní,
otvára nielen nové pracovné príležitosti, ale aj prispieva k porozumeniu medzi ľuďmi. Veď
nie nadarmo sa hovorí: „Koľko jazykov vieš, toľko krát si človekom.“

Mgr. Miroslava Riznárová