Európsky týždeň športu

V dňoch od 23. do 30. septembra 2021 prebiehal na Slovensku 7. ročník  EURÓPSKEHO TÝŽDŇA ŠPORTU. 
       Európsky týždeň športu je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe. Hlavnou témou tohto týždňa ostáva výstižné  ,, BeActive“ , ktoré má nabádať k pohybu a zdravému životnému štýlu celoročne. 
      Učitelia TSV pozvali v tomto týždni na hodiny TSV bývalú reprezentantku SR v hádzanej a stále aktívnu hráčku a kondičnú trénerku Andreu Kertészovú, aby si spolu zacvičili pod jej vedením. Žiaci si vyskúšali novodobejšiu  vysoko-intenzívnu tréningovú metódu vo forme TABATY .
      Cieľom tohto projektu bolo zapojiť, čo najviac žiakov, motivovať ich k pohybu a viesť  ich k  zdravému životnému štýlu. Dúfame, že sa tieto hodiny páčili a žiaci zostanú verní pohybu a športu v budúcnosti.