Imatrikulácie prvákov a príchod Mikuláša

V septembri po prvýkrát zasadli do školských lavíc. Niektorí možno bojazlivo, niektorí smelo.                       
Dnes sú z nich ostrieľaní prváci, ktorí sa  v piatok 4.12. na slávnostnej imatrikulácii stali právoplatnými členmi našej školy. Hoci sa táto milá slávnosť konala v triedach bez účasti ostatných žiakov 1. stupňa, ich radosť bola obrovská. Prváckym sľubom pred pani riaditeľkou a pasovaním žiakmi 4. ročníka boli prijatí do cechu žiackeho. To, že si to zaslúžia, dokázali na otvorených hodinách, kde ukázali, čo všetko sa od septembra za pomoci svojich pani učiteliek naučili. Za odmenu deti dostali pamätné medaily a potom už iba netrpezlivo čakali na príchod svätého Mikuláša... A naozaj prišiel. Potešil nielen prváčikov, ale aj všetkých žiakov prvého stupňa. Tým, ktorých nenašiel v škole, zanechal odkaz a sladkosti.

Ďakujeme, Mikuláš,
za tie krásne chvíle,
za darčeky od Teba,
za úsmevy milé...  
            
A my ďakujeme všetkým, vďaka ktorým bol tento deň radostný a vydarený.