Imatrikulácie

Naši prváčikovia majú za sebou slávnostné prijatie do žiackeho cechu.                                    
Po splnení úloh, ktoré pripravili žiaci štvrtých tried,  nasledovalo pasovanie pani riaditeľkou a odovzdávanie pamätných medailí. Prváci spečatili prijatie medzi žiakov Základnej školy J. Hollého zložením sľubu a zaspievaním hymny školy. Tešíme sa, že máme na škole ďalších šikovných žiakov, ktorí budú robiť radosť svojim rodičom i učiteľom.