Informácie k nástupu žiakov od 19.4.2021


Vážení zákonní zástupcovia, milí žiaci, 

na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2021/ 12811:1-A1810 s účinnosťou od 19. apríla 2021  sa obnovuje prezenčné vyučovanie v základných školách pre žiakov  8. a 9. ročníkov.  Žiaci 5., 6. a 7. ročníka pokračujú v dištančnom vzdelávaní. Škola pri otvorení prezenčného vyučovania postupuje v súlade s rozhodnutiami a usmerneniami MŠVVaŠ SR  zverejnené na stránke ministerstva školstva, uznesením vlády a aktuálnymi vyhláškami ÚVZ SR.  


Pri nástupe do školy je potrebné priniesť  čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti s údajom o negatívnom výsledku testu na COVID 19 jedného zákonného zástupcu  so 7 dňovou platnosťou, prípadne informáciou o výnimke z testovania a negatívny test žiaka k nahliadnutiu. Na základe vyhlášky ÚVZ SR č. 175/2021 nie je povinné použitie respirátora na prekrytie horných dýchacích ciest v interiéri školy, je možné ho nahradiť iným prekrytím dýchacích ciest.  Vyučovací proces pre žiakov 8. a 9.ročníka bude v týždni od 19.4.2021 do 23.4.2021 prebiehať podľa upraveného rozvrhu. Informácie o rozvrhu hodín poskytnú triedni učitelia. Vstup pre nastupujúcich žiakov je cez hlavný vchod od autobusovej stanice, nie cez školský dvor, aby sa žiaci nepremiešavali. Žiaci stravujúci sa v školskej jedálni budú automaticky prihlásení na stravovanie, v prípade neodobratia stravy, je potrebné sa z obeda odhlásiť do 16.4.2021 do 12,00 hod.


Milí rodičia,
Tešíme sa, že žiaci môžu opäť zasadnúť do školských lavíc. Cítime obrovskú zodpovednosť za zdravie Vašich detí aj našich zamestnancov a robíme všetko preto, aby sme v škole vytvorili čo najbezpečnejšie prostredie. Základné zákony, nariadenia a pravidlá tvoria vyššie inštitúcie štátu. Ak nesúhlasíte s opatreniami štátu v oblasti protipandemických opatrení a nariadení, musíme Vás uistiť, že v škole postupujeme len podľa rozhodnutí a usmernení nadriadeného ministerstva, uznesení vlády a platných vyhlášok ÚVZ SR. Povinnosťou učiteľov školy nie je obhajovať rozhodnutia nadriadených orgánov, ale dodržiavať platné opatrenia a v ich intenciách zabezpečiť výchovno – vzdelávací proces a svoju energiu sústrediť na potreby žiakov. 
Preto Vás chceme milí rodičia požiadať o vzájomné rešpektovanie a toleranciu. Zaistime spoločne žiakom bezpečný návrat do škôl a ich postupnú adaptáciu na výchovno – vzdelávací proces.  Ďakujeme za pochopenie. Vedenie školy.

Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 19. 4. 2021 Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 19. 4. 2021
Návrat do škôl s účinnosťou od 19. 4. 2021 Návrat do škôl s účinnosťou od 19. 4. 2021
Príloha č. 8a - Žiak a zákonný zástupca - Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov Príloha č. 8a - Žiak a zákonný zástupca - Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov