Inkognito

V rámci triednických hodín žiaci vytvárajú rôzne predmety, cvičia alebo hrajú rôzne hry. Veľmi obľúbenou hrou je „Inkognito“ , kde je na hodinu pozvaný zašifrovaný hosť a deti ho majú pomocou otázok uhádnuť. Posledným hosťom súťaže „Inkognito“ bola charizmatická veľmi príjemná dáma slovenského showbusinessuSimaMartausová. 
Po uhádnutí veľmi pohotovo odpovedala na všetky zvedavé otázky detí. Aj takouto troškou sme vyčarili úsmev na tvári nielen deťom, ale aj dospelým.