Karneval 2022

Karneval je jedna z najmilších akcií, na ktorú sa tešia všetky deti. Chceme sa s Vami podeliť o zážitky, dobrú náladu a radosť, ktorá vládla v triedach 1. stupňa v deň, keď prebiehalo vyučovanie v maskách. Žiaci si dali na výbere masiek naozaj záležať. Do tried zavítali rôzne rozprávkové bytosti – ježibaby, víly, princezné, ale aj kovboji, šašovia, vojaci a veľa iných krásnych a nápaditých masiek. Za svojimi žiakmi nezaostávali ani ich pani učiteľky, ktoré pripravili zaujímavé a netradičné vyučovanie, ktoré pokračovalo v ŠKD. Ďakujeme pani učiteľkám, pani vychovávateľkám a tiež všetkým rodičom, ktorí využili svoju tvorivosť a vynaliezavosť pri tvorbe masiek a prispeli k dobrej nálade a radosti všetkých detí.