Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?


Tento rok sa trieda 6.B zapojila do krásneho projektu „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?“ Cieľom projektu je na Vianoce obdarovať a potešiť starkých v domovoch dôchodcov zabalenými krabičkami. V krabičke nájdu niečo teplé, niečo sladké, niečo slané, niečo voňavé, niečo na zábavu a aj vlastnoručne vyrobený pozdrav od žiakov.
Som veľmi pyšná na svojich žiakov, že vôbec nezaváhali a s nadšením sa pustili do balenia krabičiek. Zabalili ich 15. Celkovo sa nám podarilo odovzdať do zariadenia sociálnych služieb „Môj domov“ 22 krabičiek (pripojili sa k nám aj niektorí žiaci z tried 7.A, 8.A, 8.B a aj pani učiteľka).
Veľké ďakujem patrí aj rodičom za ich podporu a ochotu podieľať sa na projekte.
Verím, že krabičky starkých potešia, vyčaria im úsmev na tvárach a aj vďaka našim deťom budú mať krajšie Vianoce.