Krúžok ,,Malý pátrač''

V rámci krúžku ,,Malý pátrač" žiaci pátrali po dopravných značkách v okolí školy, hrali hry s prírodninami. Ako sa im darilo, uvidíte na fotkách.