Kurz plávania 2022


V dňoch 21.3.-25.3.2022 sa všetci prváci zúčastnili plaveckého kurzu pre začiatočníkov. Deti, ktoré nevedeli plávať, sa zoznámili s vodou hravou formou v malom bazéne. Deti, ktoré sa odvážili, plávali s pomôckami vo veľkom bazéne. Všetky za týždeň kurzu dosiahli pokrok, nabrali odvahu a v piatok už všetci splývali s hlavou pod vodou. Odmenou im bol výborný pocit z vlastného úspechu a krásny diplom.