Letná škola


Hej, hej, hej sokoly .................. sa ozývalo z úst detí počas celého týždňa Letnej školy, ktorá sa konala v auguste počas letných prázdnin. 
25 detí neváhalo a nastúpilo do školy ešte pred začatím nového školského roka. Vyučovanie aj na Letnej škole začalo presne o 8.00 hod. , ale priebeh bol iný, prázdninový. Ráno sme vždy začali rozcvičkou. Cvičili sme Tabatu, kruhový tréning, jogu a tancovali Macarenu. Špeciálni hostia herečka Jana Pavlovičová a spisovateľka Simona Kutišová zaspomínali na ich študentské časy a potvrdili, že vzdelanie v živote človeka je veľmi dôležité. 
Keďže sme nezabúdali na cieľ projektu Letnej školy – zopakovať si učivo predošlého ročníka, stalo sa tak na celodenných výletoch, kde sme navštívili prírodnú rezerváciu Závada – Rybníčky. Tu si deti zopakovali prírodovedu a biológiu. V Bajzíkovom mlyne si deti zopakovali dejepis a ostatné predmety formou súťaže Pevnosť Boyard a netradičným spôsobom v našom regionálnom rádiu Topoľčany. Nechýbala ani geografia návštevou Hvezdárne v Partizánskom.
Dielo J.A. Komenského „Škola hrou“ sa tento krát potvrdilo konštatovaním zúčastnených detí „Všetci, ktorí sa Letnej školy nezúčastnili, môžu len ľutovať“.


Ing. Slavka Detková