Lyžiarsky výcvik 2022

V dňoch od 14.2.2022 do 18.2.2022  žiaci 9.ročníka  absolvovali lyžiarsky výcvik v stredisku Ski Drozdovo. Výcvik sa konal dennou formou a zúčastnilo sa ho 46 žiakov. Na zasneženom svahu  pod vedením lyžiarskych inštruktorov Mgr. V. Kubinovej,  Mgr. I.Terlandovej, PaedDr, T. Seleckej a Mgr. K.Lindtnerovej si  23 začiatočníkov získavali prvé lyžiarske zručnosti a ostatní sa zdokonaľovali vo svojej technike. Aj vďaka prekrásnemu počasiu, dobre upravenom svahu a výbornej strave si žiaci odniesli množstvo skvelých zážitkov.