Marec mesiac knihy

Čítaniu sa v našej škole venuje mimoriadna pozornosť, pretože je pre budúcnosť detí veľmi dôležité. Počas marca, ktorý  nazývame aj Mesiacom knihy, naše pani učiteľky pripravili pre deti veľa zaujímavých aktivít. O tom,  ako sa im darilo, si môžete pozrieť aj na našich fotografiách. MZ  1.-4.roč.