Moduly

V rámci ukončenia pilotného projektu MŠVVaŠ SR MODULY sme privítali na pôde našej školy štátneho tajomníka MŠVVaŠ SR pre šport Mgr. Ivana Husára. Zúčastnil sa otvorenej hodiny Tanečnej telesnej výchovy, ktorú viedol mediálne uznávaný tanečník a choreograf  Laci Strike, ktorého Street Dance Academy je koordinátorom uvedeného projektu. Moduly pod vedením profesionálnej lektorky Aničky absolvovali všetci žiaci 2. až 4.ročníka, záverečné tanečné kroky a choreografie predviedli žiaci 4.B a 2.B triedy. Sme radi, že sme boli súčasťou tohto projektu, ktorý bol obohatením hodín telesnej výchovy.