Návšteva našej bývalej žiačky

Výber vhodnej strednej školy je veľmi dôležitý, pretože výrazne ovplyvní smerovanie ďalšieho života mladého človeka. V piatok, 18. novembra, prišla naša bývala žiačka Ninka Šobaňová ako ambasádorka svojej školy predstaviť a bližšie porozprávať o Bilingválnom gymnáziu Milana Hodžu v Sučanoch pri Martine. Ninka je piatačka, maturantka... Porozprávala o výhodách, ale aj nevýhodách štúdia na takejto škole a prezradila nám, či by sa opäť rozhodla pre štúdium na tejto strednej škole.
Žiaci ôsmeho a deviateho ročníka, ktorí majú radi cudzie jazyky sa s ňou stretli a so záujmom ju počúvali. Viacerí sa po stretnutí s ňou rozhodli podať si prihlášku a vyskúšať prijímacie skúšky práve na školu, ktorú navštevuje Ninka. Želáme im veľa šťastia... :)