Navštívil nás sv. Mikuláš

Mikulášku, dobrý strýčku .........
Dňa 4.12. našu školu navštívil sv. Mikuláš aj so svojimi asistentami Anjelom a Čertom. Nezabudol prísť s košom plných sladkostí a pri rozdávaní pochválil všetky deti za celoročnú a usilovnú prácu. 
Deti si pre Mikuláša pripravili básničky a pesničky. Vybral sa aj na 2. stupeň, ale keďže deti sa učia dištančne, zanechal im pozdrav prostredníctvom videa. 

https://youtu.be/Vx7vGhEN1Qs