Obvodné kolo Geografickej olympiády

Dňa 7. 2. 2020 sa uskutočnilo obvodné kolo 48. ročníka Geografickej olympiády.
Geografická olympiáda je určená žiakom základných škôl a osemročných gymnázií so záujmom o geografiu a iné geografii príbuzné vedné odbory.
V tomto roku sa olympiády zúčastnilo 107 žiakov v troch kategóriách, ktorí riešili úlohy z monotematickej a teoretickej časti a z praktickej časti. Najúspešnejší riešitelia postupujú do krajského kola.
Z našej školy je to za kat. F Kristína Nikodemová, 7.B a za kat. E Juraj Kmeť, 8.C.
Z kat. G sa ďalej nepostupuje, ale Ema Vlnková, 5.A obsadila v obvodnom kole 1. miesto.
Gratulujeme a prajeme veľa úspechov v ďalších kolách.