Obvodné kolo Hviezdoslavov Kubín

V Tribečskom osvetovom stredisku v Topoľčanoch bolo posledné dni veľmi rušno. Od 14. do 16. marca 2023 tam prebiehali obvodné kolá v prednese detí súťaže Hviezdoslavov Kubín.
Naši žiaci  si vybojovali tieto miesta:
POÉZIA:
1.kategória  :1.miesto Nina Šípošová 3.B
PRÓZA:
1.kategória:1.miesto:Nina Pirťanová 3.B
Tešíme sa a prajeme veľa šťastia v okresnom kole!