Okresné kolo Chemickej olympiády

Dňa 12.3.2021 sa konalo online formou Okresné kolo Chemickej olympiády. Do okresného kola sa z našej školy zapojili 2 žiačky 9.ročníka. Kristína Kramárová sa umiestnila na 1.mieste OKCHO. Monika Ďuráková je úspešný riešiteľ OKCHO. Obom žiačkam blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.