Okresné kolo Geografickej olympiády


Vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu v SR a prebiehajúce dištančné vzdelávanie sa okresné kolo Geografickej olympiády uskutočnilo online dňa 5. 2. 2021. Súťaž pozostávala z teoretickej a praktickej časti, čas na vypracovanie testu bol 90 minút. Žiaci súťažili v troch kategóriách: E -  8.,9. roč., F – 6.,7. roč., G – 5. roč. Za našu školu za zúčastnilo 7 žiakov, všetci boli úspešní riešitelia a obsadili nasledovné umiestnenie:
Kat. E
Lukáš Vatrt 9.C – 1. miesto
Juraj Kmeť 9.C – 2. miesto
Kristína Nikodemová 8.B – 13. miesto
Kat. F
Ema Vlnková 6.A – 5. miesto
Lukáš Harvanec 7.B – 8. miesto
Dávid Minarovič 7.B – 9. miesto
Kat. G
Eliáš Lacika 5.A – 2. miesto
Všetkým súťažiacim gratulujeme a L. Vatrtovi a J. Kmeťovi prajeme veľa úspechov v krajskom kole.