Október-mesiac úcty k starším


V mesiaci október sme s našimi druhákmi a s deťmi z krúžku Ľudový tanček navštívili domovy dôchodcov v Topoľčanoch.
Piesne, básničky i milé ľudové tančeky vyčarili úsmev a radosť na tvárach našich seniorov. Určite sa sem ešte vrátime.