Olympiáda z nemeckého jazyka


Žiaci z nemeckého jazyka nás úspešne reprezentovali na Olympiáde z nemeckého jazyka. 
Jonas Pásovský (8A) sa zúčastnil Okresného kola olympiády, kde obsadil 2.miesto a postúpil do Krajského kola. Saskia Baumann (9B) získala v Krajskom kole 3. miesto. 
Obom žiakom srdečne blahoželáme.