Oslávme DEŇ DETÍ


Deň detí sa zvyčajne oslavuje každoročne 1. júna s cieľom urobiť deťom radosť a zároveň poukázať na problémy týkajúce sa detí vo svete. Nie je úplne jasné, prečo práve 1. jún bol vybraný ako MDD. Avšak tento dátum je na svete najobľúbenejší, oslavuje sa vo viac ako v 21 krajinách. Aj keď prvotná myšlienka bola zamerať viac pozornosť na problémy týkajúce sa detstva (detská práca, zneužívanie, chudoba, emocionálna deprivácia, negramotnosť a pod.), dnes už tento zámer vo veľkej miere vyprchal, ale túžba urobiť deťom radosť ostala. A tu pre mnohých z nás nastáva otázka AKO?
Keď sa opýtate detí, čo by chceli na MDD, väčšinou to vždy skončí pri nakupovaní nejakých darčekov. Príležitostí pre hmotný darček je po celý rok viac než dosť. Stále však platí, že pre deti je meradlom našej lásky náš čas či naša pozornosť a  nie nakupovanie darčekov. Kontrolná otázka pre nás samých môže byť, čo si my z našich vlastných osláv pamätáme viac. Konkrétny dar alebo atmosféru, zábavu, ľudí? U väčšiny by pravdepodobne vyhrala atmosféra a vzťahy. Tie si v srdci dokážeme uchovať oveľa dlhšie. Deti sú často obrazom nás dospelých. V ich dušiach ako v malých zrkadlách sa odrážajú naše hodnoty, postoje, radosti či smútky.  Sú to tvárne bytosti, ktoré s obdivom hľadia na náš každý krok a veria, že to, čo urobíme, je len správne. Doba aj vo výchove diktuje svoje neúprosné pravidlá, no a my dospelí, snažiac sa o maximálne šťastie našich detí, často sa ocitáme  v takých situáciách, ktoré by sme za normálnych okolností, napríklad bez agresívneho vplyvu reklamy, ignorovali. V snahe zabezpečiť deťom čo najšťastnejšie detstvo, veľa času a energie venujeme zaobstarávaniu značkových vecí, hračiek, atrakcií, relaxačných pobytov. V domnienke, že je to tá najsprávnejšia cesta na to, aby bolo naše dieťa šťastné. Ale naozaj práve tieto aktivity robia život našich detí šťastnejším? Dlhoročným pozorovaním detí odborníci prišli na to, že nie super veci, ale spoločné chvíle s rodičmi, odovzdávanie skutočných hodnôt, zmysluplná komunikácia či spoločné čítanie pomáhajú deťom prežívať nefalšované pocity šťastia, radosť a naplnenie

A nezabúdajte na to, aké je úžasné byť dieťaťom.