Otvorenie školského roka 2020/2021

Začiatok školského roka 2020/2021 bol iný ako tie predošlé. Slávnostné otvorenie nového školského roka sa nekonalo ako obyčajne na školskom dvore, ale v triedach. Nie však pre nepriaznivé počasie, ale pre bezpečnostné opatrenia kvôli pandémii koronavírusu, ktorá zúri po celom svete. Žiakov, ktorí sa vrátili do školských lavíc po niekoľkých mesiacoch domácej výučby privítala p. riaditeľka Zuzana Kapustová a p. primátorka Alexandra Gieciová prostredníctvom školského rozhlasu. Výnimku mali naši noví prváčikovia, ktorým sa prihovorili osobne v triedach. Prváčikom a tiež všetkým žiakom želáme úspešný štart do nového školského roka.