OZNAM

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia žiaka.
Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR v súvislosti so zhoršenou pandemickou situáciou od 11.1.2021 pokračujeme v dištančnom vzdelávaní žiakov 1. aj 2.stupňa. V prípade potreby bude v tomto týždni otvorený školský klub detí najmä pre deti zdravotníkov, ako aj pre deti rodičov kritickej infraštruktúry, či pre rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu. Podľa informácií MŠ bude v týždni  od 11. do 18. januára vyplácaná pandemická OČR.
 
Predpokladaný nástup žiakov 1.stupňa do školy je od 18.1.2021.
Predpokladaný nástup žiakov2.stupňa do školy je od 25.1.2021
po ukončení lockdownu. O podmienkach nástupu žiakov do školy Vás budeme priebežne informovať na základe vydania vyhlášky ÚVZ SR.

Klasifikácia a termíny prijímacieho konania na SŠ:

Termín na vyskúšanie a hodnotenie za prvý polrok sa predlžuje do 31.3.2021.
Testovanie piatakov T5 sa ruší, testovanie deviatakov T9 sa uskutoční v termíne 9. a 10. júna s náhradnými termínmi 24. a 25. júna. 
Prijímacie skúšky na SŠ sa budú konať v termínoch 4. a 10. mája, talentové prijímacie skúšky sa budú konať v termínoch 5. a 12.mája. 

Ďakujeme za spoluprácu a v mene kolektívu zamestnancov školy želáme všetkým našim žiakom aj rodičom do nového roka 2021 najmä veľa zdravia, radosti zo života, lásky, veľa sily a optimizmu, vzájomného porozumenia, rodinnej pohody a splnenie všetkých prianí a túžob. Tešíme sa na Vás!
S úctou  Zuzana Kapustová

Ďakujeme za porozumenie. Želáme všetkým veľa zdravia a verím, že spoločne to zvládneme.