Oznam o nástupe žiakov do školy od 26.4.2021


Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR číslo 2021/12811:1-A1810 zo dňa 12. apríla 2021sa obnovuje školské vyučovanie vo všetkých ročníkoch. Žiaci 8. a 9. ročníka pokračujú podľa upraveného rozvrhu hodín s prihliadnutím na prijímacie pohovory. Žiaci 5. až 7. ročníka postupujú podľa prispôsobeného rozvrhu k adaptačnému obdobiu. Podrobnejšie informácie k nástupu do školy sa dozviete prostredníctvom triednych učiteľov a v prílohách tohto oznamu.

Vstup žiakov pre 1. – 4. ročník je od Polikliniky a žiaci 5. – až 9. ročníka (aj trieda 5. A) vstupujú cez hlavný vchod od autobusovej stanice. Žiaci stravujúci sa v školskej jedálni budú automaticky prihlásení na stravovanie, v prípade neodobratia stravy, je potrebné sa z obeda odhlásiť do 25. 4. 2021 do 10,00 hod. u vedúcej školskej jedálne 0903 263 471. Žiaci a zákonní zástupcovia ZŠ J. Hollého Topoľčany majú vyhradený čas a miesto testovania v nedeľu 25. 4. 2021 od 12:00 hod. do 13:00 hod. v OC Slnečnica na sídlisku JUH. Tešíme sa, že brány školy sa otvoria opäť pre všetkých žiakov. 
Veríme že vzájomným rešpektovaním sa a zodpovednosťou to spolu zvládneme. Vedenie školy.