Oznam o nástupe žiakov do školy od 3.5.2021

Vážení zákonní zástupcovia, milí žiaci!

Dňa 28.4.2021 ÚVZ SR vydal vyhlášku č. 197/2021, ktorá s účinnosťou od 29.4.2021 nastavuje nové pravidlá pohybu a vstupu do rôznych objektov. Na základe tejto vyhlášky už nebude potrebný negatívny test dieťaťa, zákonného zástupcu ani zamestnanca školy. Pri nástupe dieťaťa je potrebné priniesť aktualizované Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/ žiaka o bezinfekčnosti, ktoré je prílohou oznamu.
Vzhľadom na to, že budúci týždeň sa konajú prijímacie pohovory na SŠ, v prílohách oznamu sú aj Otázky a odpovede k prijímaciemu konaniu na SŠ, ktoré vydalo MŠVVaŠ SR. Všetkým našim žiakom držíme päste a želáme veľa šťastia! Vedenie školy.  


Prílohy:
Návrat do škôl od 3.5.2021
Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka o bezinfekčnosti  (príloha č.8)
Otázky a odpovede k prijímacím pohovorom na SŠ
Vyhláška ÚVZ SR 197/2021 o vstupe do vonkajších a vnútorných priestorov
Vyhláška ÚVZ SR 175/2021 o prekrytí horných dýchacích ciest