Oznam o organizácii a podmienkach výchovy a vzdelávania ZŠ J. Hollého 696/3, Topoľčany