Oznam o výchovno–vzdelávacom procese od 8. 3. 2021

Vážení zákonní zástupcovia, milí žiaci, od pondelka 08.03.2021 pokračuje výchovno – vzdelávací proces na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2021/10079:2 – A1810 zo dňa 2.marca 2021 nasledovne:
Prezenčné vyučovanie pre žiakov I. stupňa bude prednostne
- pre deti rodičov, ktorí musia dochádzať do práce /nemôžu pracovať z domu/
-pre deti, ktoré nemajú prístup k dištančnému vzdelávaniu

Ostatné deti I. stupňa sa budú vzdelávať dištančne.

Podmienkou na účasť na prezenčnom vzdelávaní žiakov I. stupňa je:

- Čestné prehlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti( príloha 11a) s preukázaním k nahliadnutiu negatívneho antigénového alebo PCR testu jedného zo zákonných zástupcov žiaka nie starším ako 7 dní, alebo doklad o prekonaní ochorenia nie starším ako 3 mesiace. V prípade, ak bol zákonný zástupca zaočkovaný oboma vakcínami a od druhej dávky uplynulo 14 dní, potvrdenie o bezinfekčnosti prostredia /ako doteraz/.
-Čestné prehlásenie zákonného zástupcu rodiča žiaka, že patrí k zamestnancom s nevyhnutným prezenčným výkonom práce ( príloha  11c).

Vyučovanie bude prebiehať podľa bežného rozvrhu. 
V prevádzke bude ranná a poobedňajšia ŠKD aj stravovanie v ŠJ.
Prosíme zákonných zástupcov žiakov I. stupňa, ktorí sa budú vzdelávať dištančne, aby sa odhlásili zo stravovania do piatku 05. 03. 2021 do 11,00 h. online alebo u vedúcej ŠJ.
Ostatné nariadenia zostávajú naďalej v platnosti ( rúška, dezinfekcia, zákaz vstupu rodičov do areálu školy)

Žiaci II. stupňa naďalej  pokračujú v dištančnej forme vzdelávania.
O prípadných zmenách zo strany MŠVVaŠ SR Vás budeme priebežne informovať. Prosíme sledujte webovú stránku školy a Edupage. 
Ďakujeme.                                                                                                              
Vedenie školy

Prílohy:

                                                

Návrat do škôl 2021 aktualizovaný k 8. 3. 2021 Návrat do škôl 2021 aktualizovaný k 8. 3. 2021
Uznesenia vlády SR č. 123_2021 z 28. februára 2021 Uznesenia vlády SR č. 123_2021 z 28. februára 2021
Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 8. 3. 2021 Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 8. 3. 2021
Čestné prehlásenie 11a Čestné prehlásenie 11a
Čestné prehlásenie 11c Čestné prehlásenie 11c