Oznam pre zákonných zástupcov žiakov stravujúcich sa v ŠJ !