Oznam

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia,
dňa 20.2.2024 o 15,30 hod. sa uskutočnia triedne rodičovské združenia, po ktorých sa bude konať v priestoroch školskej jedálne voľba zástupcov rodičov do Rady školy z dôvodu ukončenia funkčného obdobia, na ktorú Vás srdečne pozývame. Prosím venujte pozornosť priloženému dokumentu, v ktorom nájdete všetky potrebné informácie o zabezpečení volieb.
Ďakujeme a prajeme pekný deň.
Vedenie školy.

Organizačné zabezpečenie zástupcov rodičov do RŠ Organizačné zabezpečenie zástupcov rodičov do RŠ