Pokyny k začiatku školského roka 2020/2021

Základné informácie

Semafor

Zelená fáza

Oranžová fáza

Červená fáza