Radničné zvesti marec


Do hory ma poslali, do hory ma poslali .....................
niekoľko krát zaznelo v divadelnej sále SHASHO Základnej školy J. Hollého v Topoľčanoch 16.2.2022. Bola to jedna zo skladieb, ktorú si mohli žiaci vybrať pri prezentovaní sa. 
Základná škola J. Hollého každoročne organizuje súťaž pre základné školy v Topoľčanoch „Milujem Slovensko. 
Aj tento rok majú pani učiteľky v pláne uvedenú súťažiť zorganizovať, ale však natrafili na problém, ktorý im situáciu trošku skomplikoval. Keďže žiaci po ukončení deviateho ročníka zo základnej školy odchádzajú, odišiel aj moderátor, asistentky, technik a kapela už spomínanej súťaže „Milujem Slovensko“. 
Poviete si, žiakov je na škole viac než dosť, rozdáte scenár a nacvičuje sa. Nebolo to také jednoduché. Moderovať nedokáže každý a asistentky neplnili iba úlohu zapisovania bodov, ale mali za úlohu aj publikom zabávať a roztancovať. 
V tom jedna z pani učiteliek dostala nápad usporiadať konkurz, ktorého sa bude môcť zúčastniť každý žiak, ktorý bude spĺňať prvé predpoklady na potrebné pozície. 
Hľadal sa moderátor súťaže, 3 asistentky – tanečníčky, technik a kapela spolu so speváčkou, alebo spevákom. S malou dušou sme sa obávali, že ako to všetko dopadne a či vôbec niekto príde. 
Konkurzu sa zúčastnilo na počudovanie veľké množstvo žiakov, čo nás veľmi potešilo, že deti sa chcú nielen zabávať ale aj prezentovať. Všetkých adeptov vyberala odborná porota a veru nemala ľahkú úlohu. 
Žiaci prišli na konkurz riadne pripravení, niektorí si zladili aj oblečenie s témou „Milujem Slovensko“, ba dokonca prišla aj komplet zostavená kapela. 
Aj takouto formou sa dá prispieť k modernému vzdelávaniu našich detí, učiť ich k samostatnosti a nebáť sa pochváliť sa pred okolím svojimi zručnosťami. 


Ing. Slavka Detková
Základná škola J. Hollého Topoľčany