Šaliansky Maťko 2022

„Tento chlapec, to som ja, Šaliansky Maťko,
Maťko preto, že ma tak volajú, a šaliansky preto,
že som sa narodil v Šali. Súťaž v prednese slovenskej povesti nazvali podľa mňa ŠALIANSKY MAŤKO J. C. Hronského.“

Tak ako každoročne aj tento školský rok 2022/2023 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo v prednese povestí. Žiaci prvého stupňa sa predstavili v kategórii 2.-3.ročník a pripravili si nás skutočný literárny zážitok.