Školské kolo Hviezdoslavov Kubín

V mesiaci marec, ktorý nazývame aj Mesiacom knihy sa tradične ako každý rok v našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín. Zúčastnili sa ho najlepší recitátori triednych kôl, ktorí osobitne súťažili v prednese poézie a prózy. 

Víťazi školského kola: 10.3.2022
I. kategória: 2. - 4. ročník:

 POÉZIA:
1.  Nina Šípošová 2.B
2. Matúš Kajaba 3.A
3. Natália Sláviková 4.A

PRÓZA:
Nina Pirťanová 2.B
Natália Káčerová 4.A
Sofia Bila 2.A
Všetkým srdečne blahoželáme a postupujúcim prajeme, aby boli úspešní v obvodnom kole.