Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku

Dňa 22.11. 2019 sme na našej škole usporiadali školské kolo Olympiády v anglickom jazyku s cieľom zistiť a porovnať jazykovú úroveň našich angličtinárov. Angličtina, ako celosvetovo jeden z najrozšírenejších jazykov a primárne ako jazyk multimediálnej zábavy a internetového prostredia, tvorí každodennú neoddeliteľnú súčasť života, čo sa zreteľne odráža v každoročne čoraz vyššej jazykovej úrovni našich súťažiacich.

Výsledky školského kola:

Kategória 1A:
1. Emma Belicová
2. Sofia Prostredná
3. Kristína Držíková

Kategória 1B:
1. Tamara Thorpe
2. Juraj Kmeť
3. Kristína Kramárová

Víťazom blahoželáme. Emma Belicová a Tamara Thorpe postupujú do okresného kola, ktoré sa bude konať 15.1. 2020.