Školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín