Slávnostné ukončenie školského roka 2020/2021

V stredu 30. júna 2021 si žiaci našej základnej školy odniesli dlhoočakávané koncoročné vysvedčenie. Za nami je ďalší školský rok naplnený usilovnou prácou, starosťami, ale i radosťami. Tento školský rok bol iný ako tie ostatné. Určite sa zapíše do histórie vďaka dištančnému vzdelávaniu, počas ktorého sme si na online hodinách uvedomili, akí sme si vzácni a čo pre nás škola skutočne znamená.  Napriek sťaženým podmienkam sme tento rok úspešne zvládli. Pani riaditeľka vyzdvihla žiakov, ktorí úspešne reprezentovali našu školu, ocenila  žiakov, ktorí dosiahli v tomto školskom roku vynikajúce výsledky  a  poďakovala všetkým žiakom, učiteľom a pracovníkom školy za vykonanú prácu. Rozlúčili sme sa s našimi deviatakmi, ktorým prajeme veľa úspechov pri získavaní nových poznatkov na stredných školách.                                                                                                                                                      
Milé deti, prajeme Vám veselé prázdniny, veľa slnečných lúčov a krásnych zážitkov. Vráťte sa do školy zdraví, oddýchnutí, plní elánu a krásnych zážitkov.